top of page
ezgif.com-gif-maker.png

Privacy

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Naast de AVG zijn op mijn werkzaamheden de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging Zhong en van de Alternatieve Behandeling KAB van toepassing. Deze hebben invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens.

 

1. Indieningsvereiste:

 

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgaanbieder verplicht een medisch dossier bij te houden

 

2. Bewaartermijn

 

De hoofdregel voor het bijhouden van een medisch dossier staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de registratiedatum van elk afzonderlijk item. De termijn kan langer zijn als dit nodig is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld als iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen gaat de bewaartermijn van 20 jaar in vanaf de leeftijd van achttien jaar. Deze gegevens moeten daarom worden bewaard tot de leeftijd van 38 jaar, tenzij ze eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen moet het dossier 20 jaar worden bewaard vanaf de laatste wijziging in het behandeldossier of vanaf de datum van overlijden.

 

3. Beroepsgeheim

 

Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het wettelijk medisch beroepsgeheim. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk hebben een geheimhoudingsplicht via een arbeidsovereenkomst.

 

4. Minderjarigen

 

Volgens de patiëntenrechten van de WGBO komen verstandelijk bekwame minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar met hun ouders naar de praktijk. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Op dit inzagerecht bestaat een uitzondering, namelijk wanneer de beroepsbeoefenaar van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten strijdig is met het belang van de patiënt. Bevoegde patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor een inbreuk op de vertrouwelijkheid.

 

Praktijkgegevens:

 

Zohar Steg is lid van beroepsvereniging Zhong

Zhong registratienummer: 3101700131340

KvK-nummer: 58361715

CBP-nr: m1558865

Zorgverlener AGB-code:90-048938

Oefen AGB-code: 90057421

ARCOS/SNRO-NUMMER: 5703

bottom of page